Gizlilik Politikası

Web sitesini kullanmaya başlamadan önce, bu hükümleri lütfen dikkatli bir şekilde okuyunuz. İşbu websitesi, sadece bilgilendirme amaçları için kullanılabilir. Siteye izin vererek ve kullanarak ya da siteden materyaller indirerek, bu bildirimde belirtilen hükümlere ve koşullara (“kulanım koşulları”) uymayı kabul etmektesiniz. Eğer bu hükümlere ve koşullara uymayı kabul etmiyorsanız, siteye izin vermeyiniz, siteyi kullanmayınız veya materyalleri indirmeyiniz.

Lisans

InsurTech Hub, bu politikada belirtilen hükümlere ve koşullara tabi olarak, bu site ve sitedeki materyallere erişmek, kullanmak ve görüntülemek için münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı izin hakkını verir. Site içerisinde gezinti halindeyken herhangi bir şekilde siteyi kesintiye uğratacak hiçbir işlem yapmayacağınızı ya da kesintiye uğratmaya yönelik hiçbir eylemde bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz.

InsurTech Hub, sitedeki bilgileri (“ Materyal ve Materyalleri”) ticari olmayan ve sadece kişisel amaçlar için görüntülemeniz ve indirmeniz için yetki vermektedir. Bu yetki materyaller ve materyallerin nüshalarının mülkiyet hakkının devri anlamına gelmez. Materyalleri hiçbir şekilde değiştiremezsiniz veya çoğaltamazsınız veya alenen gösteremezsiniz, işleyemezsiniz veya dağıtamazsınız veya bundan başka, genel veya ticari amaç için kullanamaz veya iletişimini yapamazsınız. Materyalleri, başka bir kişiye, kullanım hükümlerinden ve koşullarından doğan yükümlülüklerini bu kişilere bildirmedikçe ve bu kişilerden bu yükümlülükleri kabul ettikleri teyidini almadıkça, aktaramazsınız. Sitede, gösterilen ve zaman zaman güncellenebilecek bütün ilave kısıtlamalara riayet edeceğinizi kabul etmektesiniz. Bu site ve içeriğindeki bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları aksi belirtilmedikçe münhasıran InsurTech Hub’a aittir. Site içerisinde faaliyet gösterirken, hem Türk Hukuk sistemine hem de dünya genelindeki telif yasalarına ve fikri sınai mülkiyet hukuku hükümlerine uyacağınızı ve materyallerin izinsiz şekilde kopyalanmasını önleyeceğinizi kabul ediyorsunuz. InsurTech Hub iş burada yazılı olarak açıkça belirtilmediği müddetçe, herhangi bir patent, tasarım, logo, ticari marka, marka hakkı, sponsor demeçleri, telif hakkı veya ticari sır niteliğindeki mevzuat uyarınca size açık veya zımni herhangi bir hak vermemektedir.

Kullanıcı Hesapları

Sitenin kısıtlı olan belirli kısımlarına erişebilmek için kullanıcı hesabı açmanız gerekebilir. Bu durumda, geçerli kayıt formunda belirtilen bilgilerin tam ve doğru şekilde bize iletilerek, kayıt sürecini tamamlamanız gerekir. Ayrıca bir şifre belirlemeniz gerekecektir. Şifrenizin ve hesabınızın gizliliğinin sağlanmasının sorumluluğu tamamen size aittir. Ayrıca, söz konusu hesap altında görülen herhangi ve bütün faaliyetlerin sorumluluğu da tamamen size aittir. Her kullanıcı kayıt ve satın alma işleminden sonra, bunu bildiğini ve politikamıza uygun olduğunu beyan eder. Hesabınızın izinsiz kullanımını ya da diğer güvenlik ihlalini, derhal InsurTech Hub’a bildirmeyi kabul edersiniz. InsurTech Hub, hesabınızın veya şifrenizin sizin dışınızda başkası tarafından kullanılmasından kaynaklanan oluşabilecek herhangi bir zarar için hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Online ödeme servisini kullanmak için InsurTech Hub müşterilerinin doğru verilerle kayıt olmaları gerekmektedir. Müşteri, sahip olduğu sayaçlarla ilgili verileri veya müşterinin fatura almaya yetkili olduğu sayaçları kaydeder. Müşteri, hizmeti kendi sorumluluğunda kullanır. InsurTech Hub, hizmeti kullanırken veya hizmetin belirli zamanlarda kullanılamaması nedeniyle müşterinin doğabileceği zararlardan sorumlu tutulamaz. Online Ödeme servisinin kullanımı için aşağıdaki veriler gereklidir:

 • Adı ve soyadı

 • Şirket Adı

 • E-posta

 • Telefon

 • Şirket ismi

 • Adres

 • Şehir

 • Ülke

Kayıt herhangi bir InsurTech Hub müşterisine açıktır. InsurTech Hub, hizmetin erişimini önceden haber vermeksizin belirli bir müşterinin hizmete erişimini kısıtlama veya sonlandırma hakkını saklı tutar. İşbu haller –asla işbu hallerle sınırlı olmamak üzere- aşağıdaki belirtilmiştir:

 • Kayıtlı müşteri verilerinin yanlış olduğuna dair bir şüphe varsa,

 • Çevrimiçi hizmetlerin sahtekarlık yapmak için kullanıldığına dair bir şüphe varsa,

 • Üçüncü kişilerin müşteri adına veya detaylarına erişim kazandığına dair bir şüphe varsa

Müşteri, müşteri adına yetkisiz erişim olduğundan kuşkulanıyorsa, derhal InsurTech Hub Müşteri İlişkileri Merkezine bildirecektir. İşbu yetkisiz erişim sebebiyle Insutech Hub’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Çevrimiçi hizmetlerin kullanımı ücretsizdir. Fatura ödeme komisyonu InsurTech Hub'a aittir. Tüm kredi kartı / banka kartı bilgileri ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler üçüncü şahıslara depolanmayacak, satılmayacak, paylaşılmayacak, kiralanmayacak veya kiralanmayacaktır.

Herhangi bir geri ödeme yapılması gerekirse, müşteri InsurTech Hub Muhasebe Departmanı ile irtibata geçecektir ve Müşteri, tarafına e-posta ile gönderilecek bir isteği tamamlayacaktır. İadeler yalnızca Orijinal Ödeme Modunda yapılır.

Kullanıcı Garantileri

Siteyi, bu protokole ve protokolün altındaki yasalara uygun şekilde kullanacağınızı ve mevcut ve gelecekteki site politikalarına ve kurallarına uyacağınızı temsil ve garanti edersiniz.

Siteyi aşağıdaki amaçlarla –işbu amaçlarla sınırlı olmaksızın- kullanmayacağınızı kabul edersiniz:

(a) istenmeyen veya alıcının izni olmayan iletiler iletmek.

(b)InsurTech Hub veya başka bir kişi gibi görünmek.

(c)Siteden iletilen herhangi bir içeriğin kaynağını gizlemek amacıyla sahte başlıklar kullanmak veya tanımlayıcılar düzenlemek.

(d)Bir kişi veya şirket ile ilişkinizi yanlış şekilde sunmak.

(e)Diğer kullanıcıların Siteyi kullanabilmesini olumsuz şekilde etkileyecek şekilde davranmak.

(f)Geçerli herhangi bir yasayı ihlal edebilecek faaliyetler ile meşgul olmak.

(g)Başkalarının haklarını herhangi bir şekilde çiğneyen veya ihlal eden, veya yasa dışı, küfür içeren, iftira niteliğinde, genel ahlaka aykırı veya bundan başka uygunsuz, veya ürünler veya hizmetler ile ilgili reklamlar veya talepler içeren herhangi bir materyal göndermek veya iletmek.

(h)Kullanıcılar tarafından özel olarak yetki verilmediği müddetçe diğer kullanıcıların kişisel bilgilerini toplamak veya saklamak.

(i)Kullanıcıya yetkinin geri çekilmesine riayet etmemek.

Yukarıda anılan hükümlere uymamanız halinde siteyi kullanamazsınız, InsurTech Hub bu Protokol ile yasal olarak bağlanmamaktadır ve bu tip bir uyumsuzluk ile ilgili bütün yasal haklarını saklı tutar.

Reşit olmayanlar, ebeveynlerinin izni olmadan kişisel bilgi veremezler ve kişilerin reşit olduklarını beyan ederek paylaştıkları bilgiler nazarında Insurtech Hub’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz halinde, eylemlerinizin sonuçları nedeniyle InsurTech Hub iştirakleri adına oluşan zararları tazmin etmekle yükümlü olursunuz.

Değişiklikler

InsurTech Hub, bu politikanın tamamını veya bir kısmını, herhangi bir zamanda,  takdirine bağlı olarak değiştirme, düzeltme, ekleme yapma veya herhangi bir kısmını çıkarma hakkını saklı tutar. Bu politikada yapılan değişiklikler, bildirimin sitede yayınlanmasından itibaren geçerli olacaktır. Siteyi, politikada yapılan herhangi bir değişiklik bildiriminden sonra kullanmaya devam etmeniz, yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz şeklinde değerlendirilecektir.

InsurTech Hub herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın, sitenin herhangi bir kısmındaki hataları veya eksiklikleri sonlandırabilir, değiştirebilir, düzeltebilir, Sitede ve içeriğinde yer alan materyallerde ve ürünlerde, programlarda, hizmetlerde veya fiyatlarda (varsa) başka değişiklikler yapabilir. Sitenin özelliklerinin kullanılabilirliği dahil olmak üzere sitenin herhangi bir yaklaşımını askıya alabilir veya kullanımdan kaldırabilir. InsurTech Hub ayrıca, belirli özellikler ve hizmetler için limitler koyabilir veya herhangi bir bildirim yapmadan veya hiçbir yükümlülüğü olmaksızın, sitenin tamamına ya da bazı kısımlarına erişiminizi kısıtlayabilir. InsurTech Hub, yukarıda belirtilen yetkileri, hakları ve lisansı, herhangi bir zamanda sonlandırabilir ve bu tip bir sonlandırma sonrasında, bütün materyalleri derhal imha etmeniz gerekir.

Fikri Mülkiyet Haklarının Kabul Edilmesi Sitedeki bütün fikri mülkiyet haklarının (tescilli olsun veya olmasın, telif hakkı, patentler, teknik bilgiler, gizli bilgiler, veri tabanı hakları, ticari marka, marka hakları, logolar ve tasarım hakları, sponsorların demeçleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) InsurTech Hub veya lisansörlerine ait olduğunu kabul edersiniz. InsurTech Hub’a ait olan bu fikri mülkiyet haklarının kullanımından kaynaklanan bütün şerefiye ve fikri mülkiyet hakları, InsurTech Hub için yürürlüğe girecektir.

Web Sitesi Politikaları ve Hüküm ve Koşulları, gereklilikleri ve standartları karşılamak için zaman zaman değiştirilebilir veya güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcıların, web sitesindeki değişikliklerle ilgili olarak güncellenmesi için bu bölümleri sık sık ziyaret etmeleri önerilir. Değişiklikler kaydedildikleri gün geçerli olacaktır.

Kişisel Verilerinizin Korunması 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamına göre InsurTech Hub olarak, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinize değer veriyor ve verilerinizi güvenilir sunucularımızda saklıyoruz. Bizlere sağladığınız kişisel verilerinizi; web sitemizin işlevsel çalışması, ürün ve hizmetlerimizin talepler doğrultusunda temini, yasal usullere uygun şekilde aldığımız açık rıza ve onaylar doğrultusunda müşterilerimize özel teklifler ve davetler ile ilgili kişiselleştirilmiş iletiler gönderme, teklif süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi, kayıt yaptırdığınız etkinlikler veya promosyonlar ile ilgili bildirim ve bilgileri alma ve yasal yükümlülüklerimizi ifa etmek için paylaşma zorunluluğumuz olan yetkili kurum ve kuruluşlara aktarma gibi çeşitli amaçlarla işliyoruz.  

Çerezler

Şirketler web sitelerini kişisel gereksinimlerine uyarlamak için web sitelerinde çerezler kullanır. Çerez, web sitesinin kullanıcılarının sabit disk sunucusunda tuttuğu küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, program işlemleri için veya kullanıcıların bilgisayarına virüs göndermek için kullanılamaz. Çerezler yalnızca ilgili kullanıcıya atanır ve kullanıcının etki alanı içindeki web sunucusu tarafından okunabilir.

Çerezin ana hedeflerinden biri kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Bir çerez, kullanıcının web sitesine sonraki ziyaretlerle ilgili belirli bilgiler hakkında fikir vermesini sağlar. Bu, mevcut içerikler için hazırlık sürecini basitleştirir ve web sitesinde gezinmeyi vb. kolaylaştırır.

Kullanıcı çerezleri kabul edebilir veya reddedebilir. Çoğu web tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak kullanıcı isteğinde, tarayıcısını çerezleri reddetmek üzere ayarlayabilir. Kullanıcı çerezleri reddetmek isterse, bu veya ziyaret ettiği diğer web sitelerinin etkileşimli kolaylık işlevlerini tam olarak kullanamayabilir. Üçüncü taraflar, ilgi alanlarınızı anlamak ve ilgi alanlarınıza uygun reklamlar sunmak amacıyla, sitede veya diğer web sitelerinde, çerezler, web işaretçileri ve diğer teknolojiler aracılığıyla çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında bilgi toplayabilir. Üçüncü tarafların toplayabileceği bilgiler/çerezler InsurTech Hub erişiminde veya kontrolünde değildir.

Bu üçüncü tarafların bilgi uygulamaları bu politika kapsamında değildir.

Güvenlik

İşbu websitesi kapsamında aşağıdaki hususları yapmayacağınızı; aksi takdirde InsurTech Hub’ın her türlü hukuki yola başvurabileceğini bilmektesiniz:

(a)Sitenin çalışmasına müdahale edebilecek herhangi bir cihaz veya yazılım kullanamazsınız
(b)Sitenin altyapısına orantısız büyük veya makul olmayan yük getiren herhangi bir işlem yapamazsınız (toplu e-postalar göndermek gibi – “istenmeyen kategorisindeki toplu e-postalar”)
(c)Sitenin yazılımına veya işlevselliğine müdahale edemezsiniz veya bozulmasına yol açamazsınız.
(d)Bu, Siteye, virüsler veya sitenin programlama yapısına zarar verebilecek veya müdahale edebilecek başka ögeler bulaştırabilecek materyaller koyamazsınız.

Diğer Web Siteler

InsurTech Hub diğer işletmeler tarafından işletilen web sitelerine bağlantılar verebilir. O siteleri kullanmanız halinde, siteden ayrılırsınız. İşbu politikada yer alan taahhütlerimiz kendi internet sitemiz için geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. İnternet sitemizden bağlantı ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Bağlantı verilen herhangi bir siteyi ziyaret etmeniz halinde, bu ziyaretten kaynaklanan riskleri alırsınız. Virüslerden ve diğer yıkıcı unsurlardan korunmak için koruyucu tedbirler alma sorumluluğu size aittir. InsurTech Hub’ın, bağlantı verilen herhangi bir site veya bu sitelerde beliren bilgiler veya bu sitelerde açıklanan ürünler veya hizmetler ile ilgili hiçbir garantisi ve temsili yoktur. Siz, InsurTech Hub veya bu sitenin, bağlantılarında görüntülenen veya bu bağlantılar vasıtasıyla erişilebilen diğer web sitelerinde InsurTech Hub’a ait herhangi ticari markayı, ticari adı, logoyu, marka hakkını veya telif hakkı sembolünü kullanımına yasal olarak yetkili değilsiniz. Ayrıca bağlantı verilen herhangi bir sitenin de InsurTech Hub’ın ticari markasını, ticari adını, logosunu veya telif hakkını –aralarında yazılı bir anlaşma olmaksızın- kullanma yetkisi bulunmamaktadır. InsurTech Hub’ın, diğer web site içeriğini izleme veya gözden geçirme taahhüdü yoktur ve InsurTech Hub diğer web sitelerinin doğruluğundan veya güvenilirliğinden sorumlu değildir.

InsurTech Hub’ın; internet sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve/veya kayıplardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Siteye Dış Bağlantılar

 • Sadece “InsurTech Hub” adını içeren salt metin bağlantı ve InsurTech Hub veya lisansörlerinin özel ticari markalarını içermeyen bağlantılar;
 • Sadece www.insurtech.org web sitesini “işaret eden” ve daha alt sayfalar içermeyen bağlantılar;
 • kullanıcı tarafından aktifleştirildiği zaman tamamen işlevsel ve gezinti yapılabilir tarayıcı penceresinde tam ekran sayfa gösteren ve bağlantılı olduğu Sitede “çerçeve” içinde olmayan bağlantılar;
 • bağlantının görünümü, konumu veya diğer yaklaşımlarının, işletme veya faaliyetleri veya ürünlerinin InsurTech Hub ile ilişkili olduğuna ya da kefil olduğuna dair yanlış izlenim bırakmayan ve InsurTech Hub’ın veya İştiraklerinin adı ve ticari markaları ile ilgili itibarını zedelemeyen veya azaltmayan bağlantılar.

InsurTech Hub, herhangi bir zamanda ve kendi takdirine bağlı olarak, bağlantı iznini kaldırma hakkını saklı tutar.

Zımni Garantilerden Münhasırlık

InsurTech Hub bu sitedeki bilgilerin doğruluğundan emin olmak için gerekli özen gösterilmiş olmasına rağmen, hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Materyaller yanlış bilgiler ve dizgiden kaynaklanan hatalar içerebilir. Insurtech Hub, materyallerin doğruluğunu veya tamlığını veya site vasıtasıyla görüntülenen veya dağıtımı yapılan tavsiye, fikir, beyan veya diğer bilgilerin güvenilirliğini garanti etmez. Insurtech Hub, bu web sitesinin güvenliğine ilişkin hiçbir garanti ve temsil vermez. Insurtech Hub, web sitesinin ve bu sitenin işletilmesini ve Insurtech Hub tarafından gönderilen elektronik iletişimleri sağlayan sunucuların virüs veya başka zararlı ögeler içermediğine dair hiçbir garanti vermez. Bu durumun istisnası kanunda kanunlarda öngörülen hususlardır.

Yükümlülüğün Sınırlandırılması

Insurtech Hub’ın, web sitesinin veya işbu politika kapsamında kullanılmasının sonucu doğrudan veya dolaylı olarak oluşabilecek herhangi bir yaptırım hususunda sorumluluğu bulunmamaktadır. Site kullanıcısı bu hususu bilir ve kabul eder.

Tespitlerin Bildirilmesi

Kullanıcı, InsurTech Hub’a getirebileceğiniz herhangi bir talep veya eylem (suistimal, protkol ihlali veya bundan başka) ile ilgili olarak oluşan zararı azaltmak için tüm çabayı göstereceğini, herhangi bir olumsuz tespit etmesi halinde InsurTech Hub ile iletişime geçeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Zamanaşımı ve Bölünebilirlik

Protokolün herhangi bir hükmünün uygulanamaz bulması halinde, protokolün sadece uygulanamaz kısmı işbu protokolden çıkarılacaktır ve geriye kalan kısmı geçerliliğini koruyacaktır.

Web Sitesi Politikası yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiş sayılır. Hüküm ve Koşulları, gereklilikleri ve standartları karşılamak için zaman zaman değiştirilebilir veya güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı ve Müşterilerin web sitesindeki değişikliklerle ilgili olarak güncellenmesi için bu bölümleri sık sık ziyaret etmeleri önerilir. Değişiklikler kaydedildikleri gün geçerli olacaktır.

İletişime Geç