TÜMÜ A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Kelime Bulunamadı

AES

Şifreleme sistemi olarak bilinen Amerikan hükûmeti tarafından kabul edilen AES elektronik verilerin korunmasını sağlayan sistemdir.

API

Açılımı “Application Programming Interface” olan bu sistemin kısaltması baş harflerinden ortaya çıkması ile beraber kendine ait veriler taşıyan iki ayrı uygulama içerisindeki bağlantıyı kuran yazılımdır.

Adli Bilişim

Elektronik cihazlarda silinen bilgilerin, mesajların veya fotoğrafların kurtarılması sonucu saklanan verilerin mahkeme gibi adli işlerde delil olarak kullanıldığı sistemdir.

Agritech

Agricultural technology 'nin kısaltılması olan ve tarım teknolojileri anlamına gelen terimdir. Teknoloji desteği alarak tarımda kullanılan her türlü yapının makine ve enerji türünün belirlenmesi, erezyondan korunması, sulanması ve üretiminin projelendirilmesi konularını kapsar.

Akreditif

Ticarette yer alan ödeme sistemi olarak bilinen Akreditif, dış ticaretlerde akreditif alıcı ve satıcının karşılıklı ticaret yaptığı durumlarda tercih edilen bir ödeme yöntemidir.

Aktuer

Finans sektöründe çözümler geliştiren, uzun vadeli sonuçlar çıkaran ve risklerin değerlendirmesini sağlayan profesyonel kişilere denmektedir.

Aktüerya

Sigorta sektöründeki finansal riskleri değerlendiren ve çözüm üretip çözümlerin ileri süreçteki yönlerini irdeleyebilen bir profesyonel sistemdir.

Akıllı Otomasyon - Otomasyon

Dijital dönüşümü hızlandırıp uçtan uca iş süreci otomasyonunu güçlendiren sistemdir.

Anahtar Yönetimi

Sistemler arası şifreleme ve kilit yöntemi ile doğrulama işlemidir.

Angel Investor / Melek Yatırımcı

Genellikle girişimleri destekleyen ve sponsor olan, hisse senedine çevrilebilir borç karşılığı sermaye sağlayan kişi/kişilerdir.

Antispam

Türkçe karşılışı "İstenmeyen E-postalar" olan antispam, istenmeyen postanın sisteme girişini engellemek adına yazılım hazırlanması ve uygulanmasına denir.

Antivirüs

Kötüye yönelik tüm yazılımları tespit edip, devre dışı bırakma işlemini sağlayan sistemdir.

Asistans Hizmeti

Sağlık, konut, araç ve hayat sigortaları gibi sigorta türlerinde beklenmedik bir anda hasar, kaza veya arıza gibi durumlarda sigorta şirketinin sigortalıya sağladığı ek faydalara denmektedir.

Avarya

Deniz Ticaretinde kullanılan, gemiye herhangi bir zarar gelmesi sonucu sigorta şirketinin sigortalıya zararı karşılaması adına yaptığı ödemeye denir.

Ağ Güvenliği

Dijital tüm verilere karşı yapılan saldırılara yanıt vermek ve önlemek üzere tasarlanan sistemdir.

B2B

B2B,ingilizce Business to Business’nin kısaltması olan “şirketten şirkete” yani iş ortakları arasındaki kanal olan satışın yapıldığı e-ticaret iş modelidir. Örneğin; Bir sigorta şirketi ve acente kanalları gibi iş ortakları arasında yapılan iş modeli.

B2C

B2C, ingilizce olan Business to Customer’ın kısaltması olan “şirketten tüketiciye” yani sigorta sahibine satış yapılan e-ticaret iş modelidir. Sigorta şirketlerinin, acentelerin, brokerların veya bankaların direk olarak ilk elden müşteriye sigorta teklifi sunmasına ve poliçe satışına denir.

Bankasurans

Banka sigortacılığı ismiyle de anılan bankasürans, bir sigorta şirketi ile bankanın ortak bir platformda buluşması ve banka müşterileri olan tüketicilere sigorta ürünlerinin pazarlanmasıdır. Özetle; sigortacılık ve bankacılığın ortak platformlarda birleşmesidir.

Beyan

Genel tanımı ile bildirme veya istek olarak bilinen beyan; sigortacılık sektöründe de poliçe dahilinde olacak sigorta işlemi için, sigortacıya 'isteği bildirmesi' anlamı taşımaktadır.

BigTech

Dünya çapında popülerlik edinmiş Google, Amazon, Facebook, Apple gibi markaları kapsayan büyük teknolojiler sistemidir.

Bilgi Teknolojileri (BT)

Bilgi teknolojisi, genellikle bir işletme veya başka bir girişim bağlamında veri veya bilgi depolamak, almak, iletmek, çalışmak ve işlemek için bilgisayarların kullanılmasıdır

Bilgisayar Ağı

Sistem üzerinden uzak mesafedeki farklı bir bilgisayara Ethernet veya LAN ile bağlanıp veri aktarımının sağlandığı bir uygulamadır.

Bilişim Suçları

Bilgisayar suçu olarak da adlandırılması ile birlikte, bilişim ağlarını kullanarak sistem üzerindeki tüm kötü yazılımlı suçları kapsayan sisteme denmektedir.

Bilişim Suçu

Telefon, tablet, bilgisayar ve benzeri teknolojik tüm ürünleri kullanım amacının dışında, yasadışı bir şekilde kötüye yönelik kullanılmasına denir.

Bireysel Emeklilik Sistemi

Emeklilik döneminde yaşam standartalarının korunabileceği ve düzenli bir gelir elde edildiği özel emeklilik sistemidir.

Biyometrik

Kişiyi tanımak üzerine yapılan bu sistemde parmak izi eşleştirmesi, yüz tanıma ve retina taramaları gibi güvenliği ele alan bir uygulamadır.

Blockchain

Bir iş ağındaki işlemlerin kaydedilmesi, soyut ve somut varlıkların takip edilmesi sürecini kolaylaştıran, paylaşılan ve üzerinde değişiklik yapılamayan büyük bir defterdir. Bloklardan oluşan zincir yapıdaki Blockchain (Blok Zinciri), şifrelenmiş işlem takibini sağlayan dağıtık yapıdaki bir veritabanı sistemidir.

Botnet

"Robot" ve "Network" (ağ) sözcüklerinin birleşiminden oluşan Botnet, bilgisayar üzerinden karşı tarafın bilgisayarını virüs yoluyla yönetmesi ve izleyebilmesi durumudur.

Bulut Tabanlı Sistem

Cloud Computing olarak da bilinmesi ile beraber Bulut tabanlı sistemler, diğer tüm işletim sistemlerinin aksine tüm teknolojik aletler arası veri paylaşımı sağlayan veri tabanlı bir sistemdir.Bulut tabanlı ile yer ve zaman kısıtlaması olmadan işlemler yapılabilir.

CEH

Açılımı Sertifikalı Etik Hacker olan CEH, Bilişim suçları işleyen kötü huylu korsanların kullandığı yazılım sistemlerinin nasıl yapıldığını ve nerelerde kullanılmış olduğunu tespit eden, tanıyan iyi huylu hackerlardır. Genel olarak bahsetmek gerekirse bilişim dünyasındaki kötü huylu kişilerde olan bilgi ve beceriye sahip donanımlı kişilere denmektedir.

CRM

CRM (Customer Relationship Management – CRM) müşteri yönetimi konusunda geliştirilen ve sektörlerde hızla yayılan yeni bir yönetim biçimidir. CRM uygulamasına sahip bir sigorta şirketine telefon edildiğinde kasko teklifi çağrı merkezinden alınabilir ve ilgili arabanın peşin, vadeli, muafiyetli, deprem, sel, su teminatı olması durumundaki primleri anında öğrenilebilir. Farklı teminatlar durumunda alternatifli fiyatlar beklenmeden aktarılabilir. Müşteriye özel hazırlanan teklifler, sms veya e-posta olarak iletilmektedir. Bununla birlikte ürünü tanıtan sunumu da gönderilebilir. 2 gün sonra ürünü satın almak için müşteri tekrar aradığında aynı bilgilerin tekrarlanmasına gerek kalmamakla birlikte müşterinin daha önce kullandığı kredi kartını kullanmak isteyip istemediği sorulabilir. Böylelikle poliçeler çok kısa zaman içinde müşteriye ulaşabilmektedir.

Casus Yazılım

Bilgisiyar üzerinden kişinin onayı olmadan bilgisayardan veri alması ve farklı şahıslara iletmek üzere uyarlanan sistemdir.

Chatbot

Chatbot, müşterilerin dijital ortamda mesajlaşma aracılığıyla gerçek bir insan ile iletişime girer gibi merak ettiğiniz konu hakkında bilgi alma veya işlem yapma gibi amaçlar için kullanılan sohbet robotlarıdır. Aynı zamanda chatbotlar zaman kaybını öneleyerek hızlı süreç ilerletmenizi sağlar.

DASK

Açılımı Doğal Afet Sigortaları Kurumu olan DASK, sahip olunan konutun deprem sonucu meydana gelen hasarı poliçe dahilince teminat altına alınan sistemdir.

DDOS

Kişinin şahsi rızası olmadan bigisayarınızda açtığınız web kaynağına birden fazla istek göndererek web sitesinin çok sayıda sekme açılmasını sağlayarak işleme kapasitesini aşmayı ve doğru şekilde çalışmasını engellemeyi amaçlayan siber saldırıdır.

Dark Web

Siber ihlallerin yer aldığı ve özel tarayıcılar ile erişim sağlanabilen internet sitelerinin olduğu bir ağdır.

Decacorn

10 milyar doların üzerinde değere sahip girişimlere verilen tanımdır.

DevOps

Çeşitli müşterilere değer sunmak için bir araya gelen süreç, kişi ve teknolojilerin bütünüdür.

Devir

Devir veya diğer adı ile sesyon belirli bir miktarda ödeme karşılığı yaparak, kayıp ve risklerin tüm sorumluluğunun reasüröre aktarılma sistemidir.

Dijital Ayak izi

Kullanıcıların çevrimçi veya çerimdışı gerçekleştirdiği faaliyetleri elektronik veri tabanına kaydeden sistemdir.

Dijital Deneyim (DX)

Bir kuruluş ile bir kişi arasındaki B2C ve B2B dijital teknolojiler aracılığıyla yapılan etkileşimlerdir.

Dijital Dönüşüm

Kağıt evraklar gibi geleneksel belgeleme ve saklama yöntemlerinin aksine teknoloji girişimlerini ve inovatif ürün/hizmetleri kullanarak iş süreçlerini hızlandıran aynı zamanda maliyet ve zaman tasarrufu sağlayan sistemdir.

Dijital İmza

Dijital imza, elektronik ortamda kimlik onaylama işlemi amacıyla kullanılan yasal bir kimlik doğrulama yöntemidir. Dijital zamana geçtiğimiz bu günlerde, günümüzün güvenliğini sağlaması ve aynı zamanda dijital ortamında güvenliğini sağlamak amacı ile geliştirilen bir uygulamadır.

Düz işlem

Genelde ticari alanlarda veya ödeme sistemde kullanılan, manuel işlem uygulanmayarak tamamen elektronik işlem üzerinden ilerlenmesi ile otomatik olarak çalışan sistemin adıdır.

ERP

Açılımı "Enterprise Resource Planning" türkçe karşılığı ise "Kurumsal Kaynak Planlama" olan ERP, üretim işletmelerinin genelinde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücünün bir arada ve entegre şekilde yönetilen sistemdir.

Eksik Sigorta

Sigorta poliçesinde gösterilen sigorta bedelinin, sigorta konusunun değerinden daha az olması hali.

Ekspertiz Raporu

Otomotiv sektöründe kullanılan bu sistem talepler doğrultusunda uzman bireyler veya bağımsız kuruluşlar tarafından analizler sonucunda hazırlanan belgeye denir.

Entegrasyon

Teknik yapıda sistemlerin ve yazılımların birleşmesini, bir araya gelerek veri akışı oluşmasını sağlayan sistemlerdir.

Envanter

Belli bir tarihe ilişkin saptanmış varlıkların kontrol ve sayım yapılarak çizelgeye dökülmesine denir.

Etik Hackerlık

Genel adı ile beyaz şapka korsanları, ilgili şirketin sistemsel sorunlarını tespit etmesi amacı ile işe alım yapılan eğitimli siber güvenlik uzmanlarıdır.

Ettercap

Ağ güvenliği aracı olarak kullanılan ettercap'in ana amacı ağ üzerinden kullanıcılara paket diye adlandırılan virus saldırılarını kapsamaktadır.

FOMO

Açılımı “Fear Of Missing Out” olması ile beraber türkçe karşılığı “fırsatı kaçırma korkusu”dur. Genel olarak gündelik hayatımıza hitap etse de asıl kullanıldığı yer ticaret ve sosyal medyadır. Kişinin bir fırsatı, sosyal etkileşimi, karlı bir yatırımı kaçırma gibi durumlarına "FOMO" denmektedir.

Fidye Yazılımı

Bilgisayar üzerinden sisteme ve dosyalara erişim sağlayıp zarar verecek üçüncü şahısları engelleyen yazılım türüdür.

Fintech

"Finans" ve "teknoloji" kelimelerinin birleştirilmesi sonucu oluşmuştur. Kullanım amacı finansal hizmetleri ve ürünleri iyileştirmek için teknolojiyi kullanan bir sektördür.Fintech örnekleri, mobil bankacılık ve temassız ödemeleri içerir.

Firewall

Türkçe karşılığı Güvenlik Duvarı olan firewall, yazılım ve donanım tabanlı olan ağa düşen ve ağdan giden veri paketlerini organize eden bir ağ güvenlik sistemidir.

Giyilebilir Cihazlar

Giyilebilir cihaz, insan vücuduna takılan ya da aksesuar olarak giyilen bir teknolojidir. Akıllı saatler, fitness takip cihazları, insülin takip cihazları gibi sağlık implantları giyilebilir cihazlar arasına girer.

Güvenli Internet

Genel hedefi site ve internet üzerinden saldıraları engelleyen, güvenli olmamasına karşın önlemler sağlayan sistemdir.

Hack

Türkçe karşılığı "Hile" olan hack, karşı sisteme izinsiz girerek yöneten kişilere hacker denmesi ile beraber sisteme farklı ve kötü yönden ele geçirme sistemine de hack'lemek denmektedir.

Hacker

Yasal olmayan siteler üzerinden, yazılım ile kullanıcıya karşı internet üzerinden yapılan saldırıdır. Aynı zamanda bilgisayar korsanları veya siber suçlu olarak da anılırlar.

Hacktivism

İnternet korsanlığı olarak adlandırılan Hacktivism; bilişim ağından siyasal politik olayları baz alarak mesaj yöntemi ile hackleme eylemidir.

Hasar

Bir sisteme veya herhangi bir nesneyi olduğu halden uzaklaştıma, zarar verme yöntemi diye adlandırılır. Aynı zamanda sigortadaki yeri poliçe dahilince teminat altına alınan maddenin zarar görmesi durumudur.

Hayat Sigortası

Ana teminatı vefat olan ve ölümden sonra geride kalan aileyi maddi güvence altına alan sigorta türüdür.

Healthtech

"Sağlık" ve "teknoloji" kelimelerinin birleştirilmesi sonucu oluşmuştur. Yaşam kalitesini geliştiren makine, aşılar, ilaçlar gibi tıbbi olguları teknoloji ile birleşerek hastalıklarla mücadele konusunda kolaylık sağlamak amacı ile kurulan sistemdir.

Hectocorn

100 milyar doların üzerinde değere sahip girişimlere verilen tanımdır.

Hosting

Web sitelerin arka yüzü olarak da tanımlanan Hosting, sitenin içinde bulunan tüm dökümanların bir arada olmasını sağlar.

Hotspot

Açık Wi-Fi noktası olarak tanımlanan hotspot, kamuya açık tüm alanlarda, wifi yöntemi ile bağlantı kurabildiğimiz internet ağıdır.

Https

Tüm bilişim ağları için üretilen, güvenli iletişim üzerine entegre edilen bu sistem internet üzerinde de yaygın kullanıllanılan uzantılar olarak adlandırılmaktadır.

IP

Açılımı "Internet Protocol Address" türkçe karşılığı ise "İnternet Protokol Adresi" olan IP, İnternete bağlı olan tüm bilgisayarlara IP adresi tanımlanır ve bu sayede bilgisayarlar arası ağ alışverişi yapmasını sağlayan sistemidir.

Insurtech

Sigorta ve Teknoloji birleşmesi sonucu oluşmuştur. Sigorta sektöründe bir çok alanda teknoloji ile maliyet ve zaman tasarrufu sağlayan birçok girişime denir. Online sigorta satış siteleri ve satış sürecini hızlandıran yapay zeka teknolojileri birer ınsurtech örneğidir.

IoT

Nesnelerin İnterneti kavramı yani IoT (internet of things) teknolojisi akıllı cihazların birbiriyle iletişime geçmesi, haberleşmesidir. Burada oluşan veriler big data yani büyük veri olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha verimli çalışmak, daha iyi müşteri hizmeti sunmak, karar vermeyi geliştirmek ve işin değerini artırmak, müşterileri daha iyi anlamak için IoT teknolojisini kullanılmaktadır.

Ip Soofing

Türkçe karşılığı ""İnternet Protokol Adresi sahteciliği" olan '"Internet Protocol Address Soofing' bilgisayar korsanlarının yetkisiz sisteme girişini sağlayan bir sistemdir.

KVKK

Kişisel verilerin korunması kanunu da denilen bir veri yönetim sistemidir.

Kasko Sigortası

Sigorta sahibini aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,trafik kazaları sonucu oluşan hasarlar ve aracın yanması, gibi her türlü riskli durumlarda sizi teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Kaza Sigortası

Kaza sigortası, bir işçinin şirket mülküne zarar vermesi durumunda şirketi yükümlülüklerden koruduğu için küçük işletme sahipleri için ortak bir sigorta poliçesidir.

Kimlik Avı

Genel olarak sizi hedefleyen kişi tarafından yapılan bu saldırı, sosyal ağlarda sms yöntemi ile saldırı niyetli ve anlamsız bir içeriğe sahip olan E-postalara tıklanması sonucu karşı tarafın tüm bilgileri ele geçirilir ve bu sisteme kimlik avı denmektedir.

Kimlik Doğrulama

Kullanıcının kimliği ile eşleşip eşleşmediği konusunda teyit alan sistemdir.

Kimlik Hırsızlığı

Kişinin yasa dışı yollardan başkasının bilgilerine ulaşması ve bilgilerin hırsızlık, dolandırıcılık üzerine kullanılmasıdır.

Konfigürasyon

Bilgisayarı oluşturan program ve parçaların tümüne denir.

Konservasyon

Fransızcadan Türkçeye geçmiş olan konservasyon "muhafaza etme" anlamında kullanılır. Temel anlamı mimarı yapıtların bozulmaya, çürümeye yönelik olma durumunda kurtarılması konservasyon olarak adlandırılır.

Konut Sigortası

Evde oluşacak her türlü su baskını, yangın, hırsızlık ve doğal afetler gibi riskli durumlarda teminat altına alan geniş kapsamlı sigorta türüdür.

Kuluçka merkezi

İş geliştirme merkezi olarak tanınan, girişimcilerin gelişimlerini sağlayıp maddi manevi her yönden destek sunan merkezlere denir.

Kuvertur

Sigortalı ile yapılacak sözleşmenin poliçe düzenlenme süresince sigortacıya verdiği garanti sistemidir.

Küreselleşme (Globalleşme)

Fikir ürün ve kültürlerin dünya üzerindeki uluslararası bütünleşme sürecidir.

LFI

Açılımı "Local File Inclusion" türkçe karşılığı ise "Yerel Dosya Ekleme" olan LFI, bilgisayar tarayıcısı üzerinden sunucu aracılığı ile uzaktan dosya talep edip, filtreleme sistemi olmadan siteme girişini sağlayarak zararlı yazılımları saçan uygulamadır.

Lamer

Kişinin kendisini hacker olarak tanıtmasına rağmen hacker olmayıp, internet ağında anlamsızca ve gereksiz işlemler yapan kişilerdir.

Linux

Linux olarak bilinsede genellikle açık kaynak kod işletim sistemi olarak anılmaktadır. Bilgisayar sistemlerinin çekirdek yazılımı olan linux diğer işletim sistemlerine nazaran açık kaynak kodlu işletime sahiptir.

Lloyd’s

Üyesi sigortacıları bünyesinde örgütleyen uluslararası bir sigorta piyasası ve gemicilik bilgilenme merkezinin adıdır.

Local Exploit

Türkçe karşılığı "Yerel İstismar" olan local exploit, sistem üzerinde kullanılan yetkili kullanıcıya yönelik olan zararlı yazılımlar ve kodlar ile yapılan saldırıdır.

Makine Öğrenimi

Makine öğrenimi, bilgisayarların algılayıcı verisi ya da veritabanları gibi veri türlerine dayalı öğrenimini olanaklı kılan algoritmaların tasarım ve geliştirme süreçlerini konu edinen bir bilim dalıdır.

Mal Sigortası

Kişisel eşyalarınızı, sahip olduğunuz şeyleri ifade eder. Bununla birlikte, sahip olduğunuz sigorta poliçesinin türüne bağlı olarak, mal sigortası farklı şekilde tanımlanabilir.

Malwarebytes

Türkçe karşılığı "Kötü amaçlı yazılım baytları" olan Malwarebytes, tüm zararlı ve kötü amaçlı yazılımlara bilişim sistemi üzerinde temizleme ve koruma sağlaması ile birlikte daha önceden bulaşan tüm virusleri tespit edip temizleyen sistemdir.

Mini Onarım

Araçda oluşacak boya, göçük gibi mini hasar durumları teminat altına alınır. Sigorta şirketlerinin genel olarak poliçelerinde yer alsada bazı şirketlerde ek teminatlarda bulunmaktadır.

Mobile Malware

Türkçe karşılı "mobil kötü amaçlı yazılım" olan Mobile Malware; sistemin çökmesine, kötü amaçlı yazılımlarla bilgilerin veya gizli bilgilerin kaybolmasına sebep olan bu sistem özellikle kablosuz dijital yardımcıları ve cep telefonlarını hedef almaktadır.

Mucbir Sebep

Genel olarak hukuksal bir terim olan mucbir sebep hukukta ölüm, hastalık ve iflas gibi durumları kapsaması ile birlikte sigorta dünyasında sel, deprem, terör suçları ve grev gibi durumlar mucbir sebep olarak adlandırılır. Aslında ortak noktası, durum yaşandıktan sonra durdurulması mümkün olmayan olayları adlandırmak için kulanılır.

Mutabakat

Taraflar arası uzlaşma anlamı taşıyan bu sistem alacaklı ve borç konularında firmaların sıklıkla kullandığı bir terimdir.

Nikto

Tarama uygulaması olan nikto; Teknolojik aletlerde Web sunucusu üzerinden güvenlik açığı yakalama, yönetme uygulamasıdır.

Nmap

Açılımı "Network Mapper" türkçe karşılığı ise "Ağ Eşleştiricisi" olan Nmap, genel olarak bigisayar ağlarında olan güvenlik tarayıcısıdır.

Operasyonel Güvenlik

Veri varlıklarının güvenliğine ilişkin kararları içeren bu sistem kişilerin bir sisteme erişirken sahip oldukları verilerin nerede paylaşılmasına dair bilgileri belirleyen prosedürdür.

Otonom Araç

Diğer bilinen adıyla da ''robot araç'' insan eli değmeden tamamen günümüz teknolojisine bağlı olarak otomatik haraket eden bir araç sistemidir.

PKI

Açılımı "Public Key Infrastructure" yani 'Açık anahtar altyapısı' olarak tanımlanan bu uygulama site veya sistemlerde güvenilir veri depolama, oluşturma, yönetme ve zamanı geldiğinde iptal etme uygulamasını sağlayan hizmettir.

POC

Açılımı “Proof of Concept” yani ‘Kavram Kanıtı’ olarak tanımlanan bu uygulama, istenilen veya gerçekleştirilecek projenin tam olarak oluşup oluşmayacağını deneme, denetleme sistemine verilen addır.

Parola

Bilgisayar veya mobil çevrimiçi ağlarda farklı kullanıcılar tarafından hesaba erişimi engellemek adına hesabı koruyan anahtar sistemidir.

Paylaşım Ekonomisi

Paylaşım ekonomisi, fiziksel varlıkların hizmetlere dönüşmesi için mal ve kaynakların bireyler ve gruplar tarafından işbirlikçi bir şekilde paylaşıldığı bir ekonomik model olarak tanımlanabilir. Paylaşım ekonomisi, insanların ve kuruluşların yeterince kullanılmayan kaynaklardan kar elde etmelerini sağlar. Paylaşım ekonomisinin büyümesi, büyük veri ve çevrimiçi platformlardaki gelişmelerle kolaylaştırıldı. Paylaşım ekonomisi son birkaç yılda gelişerek, işletmeler arası (B2B) karşılaşmaları da içerebilen bir dizi çevrimiçi ticari alışverişi ifade eden her şey dahil bir konsepti temsil ediyor.

Penetrasyon Testi

Bilişim ağlarında sistemler üzerinden kötü amaçlı yazılımları tespit edip, zararı önceden görüp tedbir almak adına yapılan bir savunma simülasyonudur.

Poliçe

Sigortalıya sahip olduğu teminatlar ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanan şartnamelerdir.

Poliçe

Sigorta şirketi ile karşılıklı anlaşmaya dayalı olan yasal olarak karşılanması gereken gelen taleplere göre hazırlanan belgeye denir.

Provizyon

Sigortalının poliçe dahilinde olan anlaşmaya göre tedavi masraflarının karşılanıp, karşılanmayacağı ön onay alım sürecine denmektedir.

RPA

Robotik Süreç Otomasyonu, tekrarlanabilen ve kesinlik bekleyen görevleri makine öğrenmesi yoluyla yapabilme imkânı sunmaktadır. Bu sayede çeşitli ortamlarda önceden tanımlanmış pek çok görevi yapabilen bu robotlar üç temel teknolojiden gelişti: Veri kopyalama, iş akışı otomasyonu ve yapay zeka. Böylelikle RPA; e-postaları kontrol edebilir, izin verilen uygulamalar ve API’ler ile bağlantı kurup, hesaplamalar yapabilir ve hatta fatura tutarı doğrulaması yaparak fatura kesebilme gibi yetenekleri kazanabilir durumdalar.

Reasurans

Sigorta şirketlerinin oluşturmuş olduğu poliçe risklerini farklı bir sigorta şirketine sigortalatmasına denir.

Reasürans

Var olan sigorta şirketinin temel rislerini başka bir sigorta şirketine tekrardan sigortalatarak teminat altına almasına denir

Reasürör

Reasürans konusunda uzmanlaşan firmalarda çalışmakta olan, bu alanda kendini geliştirmiş yetkin kişilere reasüsör denir.

Retrosesyon

Reasurans aracılığı ile riski devralmış olan şirketlerin farklı bir şirkete devretmesi sürecine denir.

Risk

Risk veya riziko belirli bir olayın zarara uğrama olasılığının olduğu durumlara denmektedir.

Risk Sermayesi Firması

Bir tür özel sermaye yatırımı olan risk sermayesi firmaları, önceliği yeni kurulmuş ve büyümek için finansmana ihtiyaç duyan şirketlere hizmet vermektedir. Şirketi veya bireysel yatırımcı, fonlamayı uzun vadede büyüyebilecek girişimlere doğru genişletir

Riziko

Belirlenen poliçe dışında karşılaşılacak herhangi bir olağan dışı sorun çıkması ve bunun sonucu maddi zarara girilmesi durumuna denir.

SMS Doğrulama

Kod logoritması olarak bilinen ve sistem üzerinden telefona entegre edilmiş sms yoluyla doğrulama istenilen sistemdir.

SQL Injection

Açılımı "Structured Query Language" türkçe karşılığı ise "Yapılandırılmış sorgu dili" olan SQL Injection, genel olarak veri tabanı altyapısına ait sistemlere siber güvenlik tehdidi saçan bir uygulamadır. Alışık olduğumuz kullanıcı adı ve şifresini alarak giriş izni sağlarız ve kötü bir amaç içermez ancak SQL Injection da bu yol izlenerek kullanıcıların ve web uygulamasının diğer tüm verilerine erişim sağlayarak kötü amaç ile kullanılan sistemdir.

SaaS

SaaS, “hizmet ya da servis olarak yazılım” anlamına gelen “Software as a Service” tanımının kısaltmasıdır. Servis olarak SaaS, pek çok hizmeti sadece yazılım üzerinden sunabilen bir teknolojiyi ifade eder; bir uygulama ve fiziksel donanımlara ihtiyaç duymadan, sadece internet bağlantısı bulunan bir cihazdan kullanılabilen yazılımları kapsayan bir yöntemdir. Başta e-posta servisleri olmak üzere takvimden ofis araçlarına, depolama hizmetlerinden web sitesi araçlarına kadar pek çok hizmet SaaS ile sunulmaktadır. Tek ihtiyacınız ise kullanacağınız yazılımın lisansını satın almaktır.

Saha Satış

Büyük veya küçük firmalarda çalışan, temsil ettiği firmanın daha fazla satış yaparak gelir elde etmesini sağlayan satış ekibidir.

Sanallaştırma

Tüm bilişim kaynaklı kullanıcıların internet ağlarından soyutlanmasını sağlayan sistemdir.

Scale-up

Pazarda, artan müşteri talebi gören ve gelirleri katlanarak büyümeye başlamış girişimlere denir. Bu girişimler, ölçülebilir başarı göstergelerine sahiptir aynı zamanda bulundukları ekonomilere yüksek gelir ve istihdam sağlar.

Sedan Şirket

Belirli bir sigorta poliçesi dahilindeki risklerin tamamını veya belirli bir bölümünü farklı bir sigortacıya aktarılma sistemine sedan şirket denir.

Sendika

Tamamen çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını korumak, oluşan sorunlara yönelik çalışmalar yapan iş kabul gruplarıdır.

Sesyon

Sesyon veya diğer adı ile devir belirli bir miktarda ödeme karşılığı yaparak, kayıp ve risklerin tüm sorumluluğunun reasüröre aktarılma sistemidir.

Seyahat Sigortası

Yolculukta meydana gelecek yaralanma, hastalık veya kaza gibi durumlarda poliçe dahilinde teminat altına alır.

Siber Güvenlik

Zamanla dijitalleşen ve teknolojik çağa dönüşen bu zamanda, hayatımızın çoğunu elektronik alanda geçirmekteyiz. Bu sırada kullandığımız sosyal mecralar ve bunların güvenliğide her yönden büyük önem taşımakta. Bahsetmiş olduğum bu sanal ortamda, siber saldırılara karşı korumaya yönelik bir ‘’ Siber Güvenlik ‘’ tanımı bulunmaktadır. Siber güvenlik, insanlar ve kurumlar arası kurulan iletişimde yaşamın maddi ve manevi koruması ile birlikte elektronik alanda da verilerimizin her türlü güvenliğini sağlamaktadır.

Siber Risk

Bilgisayarlar üzerinde risk ve saldırıların oluşturduğu bilgi kayıplarını kapsayan geniş bir teknolojik saldırı sistemidir.

Siber Saldırı

Topluluk veya direk şahısa yönelik web sitesi ve sosyal medya üzerinden hakaret, küçük düşürücü yayınlar yapılması eylemine denir.

Siber Tehdit

Tüm değerli verilere kötü amaçlı yazılımlar sayesinde çalarak ve yetkisiz olarak dosyalara erişim sağlayarak ağ üzerinde kesintiyi, çökertmeyi sağlayan bilişim tehdit sistemidir.

Siber Terör

Normal anlamı ile bildiğimiz 'terörizim' sosyal ağlar üzerinden yürütülmesi ile devlet tarafından korunan alanlardaki bilgileri değiştirmek ve elde etmek kötü amaçlarda kullanmak üzerine olan sistemdir.

Siber Zorbalık

Genel olarak karşı tarafa saldırı hedefi ile bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak teknik zarar vermek amacı ile yapılan uygulamalardır.

Siber İhbar

Dışarıdan üçüncü şahısların sisteme girişinin farkedilmesi sonucu engellemek amacı ile yapılan bildirme sistemidir.

Siber Şantaj

İnternet veya sosyal medya üzerinden kişinin fotoğraf veya bilgilerini kullanarak kişiye karşı şantaj uygulamasına "Siber Şantaj" denmektedir.

Sigorta Broker

Sigortalının vekili, risk yönetimi danışmanı ve sigorta aracısı olan kurumdur.

Sigorta Eksperi

Sigorta eksperleri oluşan risk sonucu hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini tarafsız tespit eden kişidir.

Sigorta Primi

Sigortalının emeklilik hakkı kazanması ve sağlık hizmetlerinden faydalanması adına kurumlar aracılığı ile yapılan ödemenin genel adıdır.

Sigorta Prodüktörü

Sabit bir sigorta şirketine bağlı olmaksızın yetkili bir acente ile çalışan ve acente adına pazarlama, teklif verme ve diğer sigorta işlemleriyle ilgili aracılık ederek poliçe gibi işleri yapan kişilerdir.

Siyah Şapkalı Hacker

Bilişim ağlarına izinsiz giriş sağlayarak, dosyaları yok eden ve zararlı yazılımları salgılayan sisteme "Siyah Şapkalı Hacker" olarak adlandırılmaktadır.

Small Data

Türkçe'de küçük veri de denilen small data; gün içi işler için eylem odaklı, anlaşılabilir ve lokal kaynaklardan elde edilen veri modelidir.

Snort

Bilişim sistemi üzerinden açık kaynaklı siber sadırıları kapsayan tüm bilişim saldırılarını engelleyen sistemdir.

Sosyal Medya

Kişinin kendi içeriklerini ürettiği, yönettiği ve yayınladığı online bir platformdur.

Spam

İstenmeyen e-postanın sisteme girişini engellemek adına yazılım hazırlanması ve uygulanmasına denir.

Start-up

Startup, sunduğu hizmeti kullanıcıya ulaştıran, beklenti ve ihtiyaçlara karşı çözüm niteliği taşıyan, sürekliliğe sahip ve gelişmeye aynı zamanda geliştirilmeye açık girişimlere ve girişim fikirlerine denir.

Tazminat

Hukuka aykırı bir eylem sonucu oluşan maddi veya manevi zarar karşı ödeme yapılan sistemdir.

Teklif Formu

Sigorta yaptırmak isteyen kişi tarafından ilgilendiği alandaki sigorta hakkındaki isteklerini belirten beyannamedir.

Telnet

Bilişimde internet ağı üzerinden, farklı bir kullanıcının sisteme makineler aracılığı ile erişim sağlayan uygulamanın genel adıdır.

Temel Performans Göstergesi (TPG) - KPI

Mevcut şirketin veya şirket projesinin ürün ya da hizmetler ile ilgili etkinlik gerçekleştirirken sağladığı başarı derecesi hakkında bir veri oluşturan sisteme Temel Performans Göstergesi (TPG) denir. Aynı zamanda ingilizcesi olan KPI olarak da kullanılmaktadır.

Teminat

Sigortalının karşılaşacağı olumsuz durumlar sonucu ortaya çıkan kayıpların giderilmesini sağlayan güvencelerdir.

Trafik Sigortası

Kaza anında sizi maddi manevi teminat altına olan bir sigorta türüdür aynı zamanda trafiğe çıkacak herkesin yaptırması zorunludur.

Truva Atı

İşletim sistemi üzerinde tüm zararlı yazılımları kapsayan ve yükleyen siteme "Truva Atı" denmektedir.

Unicorn

1 milyar doların üzerinde değere sahip girişimlere verilen tanımdır.

Uçtan Uca Şifreleme

İnternet tarayıcılarında e-posta veya birçok mesajlaşma sisteminde, gönderilen mesajlar alıcıya ulaşır ve yazılımlar sayesinde üçüncü bir kişi tarafından saklanan sisteme 'Uçtan Uca Şifreleme' denmektedir.

Veri Gizliliği

Dijital tüm sistemlerde kişisel bilgilerin korunmasının gizliliğini kapsar.

Veri Ihlali

Bilgisayar üzerinde yetkisiz bir şekilde hassas ve korunan gizli bilgilere erişilmesi 'veri ihlali' olarak adlandırılır.

Veri Yönetimi

Verinin güvenliğini ve maliyetini koruma amacı ile oluşturulan sistemdir.

Virüs

Mevcut bilgisayardan farklı bir bilgisayara yayılan ve bunun sonucu çeşitli bilgilerin silinmesine sebep olan küçük yazılım türüdür.

Vpn

Açılımı "Virtual Private Network" türkçe karşılı ise "Sanal Özel Ağ" olan VPN, uzaktan erişim ile uzantılar yoluyla çeşitli farklı ağlara bağlanmayı sağlayan sistemdir.

Web Güvenliği

İnternet tarayıcılarını kapsayan, web sitelerini korumak ve zararlı aygıtlardan uzaklaştırmak adına tarama yapılıp güvenlik altına alınmasına denmektedir.

White Hat Hacker

Türkçe karşılığı "beyaz şapkalı hacker" olan tüm bilişim suçlarının çözebilen, kullandıkları tekniklerden ve yazılımları tanıyan iyi huyu hackerlardır.

Yapay Zeka (AI)

Yapay zeka (AI), görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelir.

Zeyilname

Var olan sigorta poliçesi dışında ek olarak eklenen değişikler üzerine olan hazırlanan belgedir.

Zorunlu Deprem Sigortası

Deprem sonucu oluşan yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kayması gibi durumlarda sizi teminat altına alır.

Ölçeklenebilir platform

Mevcut sistemin, yazılımın veya ağın arttırılan talebin yönetme yeteneğini açıklayan sistemdir.

Özel Sağlık Sigortası

Beklenmedik anda oluşan hastalık veya kaza gibi durumlarda poliçeniz ve teminatlar dahilinde gerekli sağlık hizmetini sunan bir sigorta türüdür.

Ürün Sorumluluğu Sigortası

İşyerinin, üretilen ya da satılan ürün nedeniyle karşı karşıya kalabileceği sorumluluğu güvence altına alan Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası türü.

İbraname

Kişiler arası maddi yükümlülük kalmadığına dair yani alacak veya verecek işleminin son bulması durumuna "İbraname" denir.

İkame

Asıl terim anlamı ''yerine koyma, devir işlemi" anlamı taşımaktadır. Sigortalının aracı trafiğe çıkılmayacak şekilde hasara uğramış ise poliçe kapsamında sigortalının aracı ile farklı bir aracın aynı özellikleri taşıması sonucu sigortalıya devredilir bu işleme "ikame'' denir.

İnşaat All Risk Sigortası:

Herhangi bir soruna karşın müthaitin karşılaşacağı ani ve beklenmedik riskler sonucu gerçekleşebilecek kayıp ve hasarları teminat altına alır.

İş Modeli(business model)

Girişimcilik faliyetini genel olarak tanımlamasının yanı sıra bir kuruluşun neler yarattığını, sunduğunu ve stratejilerini açıklayan sistemdir.

İşletme Güvenliği

İşyeri içerisinde oluşabilecek yangın, patlama, makine arızaları gibi, kazalara ilişkin işletmeyi zarara uğratacak sorunlardan sorumlu olan birimlerdir.