Sel ve terör sigortalarının yeniden yapılandırılması Görseli

Sel ve terör sigortalarının yeniden yapılandırılması

Ticari ipotek kredisi işlemlerinde, kredinin temerrüde düşmesi durumunda, borç verenin telafilerin uygulanması üzerine teminatta bulunabilmesi önemlidir. Teminat, örneğin bir sel veya terör eylemi ile tahrip edilirse veya ciddi şekilde hasar görürse, dayanak varlığın değeri büyük ölçüde azalacak veya bazı durumlarda temelde ortadan kaldırılacaktır. Sigorta, borç verenin böyle bir kayıptan korunmasında önemli bir rol oynar. 


ABD’de özellikle Terörizm Risk Sigortası Programı (TRIP) ve Ulusal Sel Sigortası Programı (NFIP) olmak üzere yukarıda belirtilen durumlarda taşınmazları korumak için sigortayı daha kolay erişilebilir hale getirmiştir. Bu programlar, sel ve terör sigortasının, söz konusu sigorta için ödenecek primlerin tutarının, borçlunun karşılayabileceği düzeyde kalmasını sağlayarak kredi işleminin temelini doldurmuş ekonomisini koruyarak gerçekçi fiyat noktalarında yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır.


Terör Sigortası (TRIP)


ABD’de 11 Eylül saldırıları ve sonrasında piyasaya sürülen sigorta piyasalarındaki kargaşa döneminden sonra kurulan TRIP, bazı özel sigorta şirketlerinin, federal yardım almadan sağlanamayacak kadar riskli olabilecek terör eylemlerine karşı sigorta kapsamasını şart koşmaktadır. TRIP'e göre, federal hükümet, sigorta kazançlarının terör saldırısı nedeniyle gelen talepler kapsamında para ödenmesi gerektiğinde özel sigorta sağlayıcılarına geri dönüş görevi görmektedir. Önceden belirlenmiş bir formül, hükümetin ve sigortacının sağlaması gereken gelir miktarını hesaplamak için kullanılır.


TRIP tarafınca federal hükümet hazine sekreteri tarafından onaylanması gereken bir terör eylemin yol açtığı zararın belirli bir eşik miktarın üzerinde olması durumunda, zararların çoğunu yıllık 100 milyar dolar olarak karşılar. Bu sınır, özel sigorta şirketleri için de geçerlidir; yani, bu sigorta şirketlerinin yılda 100 milyar doları aşan terör eylemlerinden kaynaklanan zararları ödemeleri gerekmez. Program hiç başlatılmamasına rağmen, emlak ve borç verme piyasalarına önemli bir istikrar duygusu sunuyor.


Sel sigortası


NFIP, 1968 yılında federal acil durum yönetimi ajansı (FEMA) tarafından, taşınır mal hasarından korunmasız malları kapsamak üzere, genellikle mal sigortası kapsamı dışında bırakılan ulusal sel sigortası programıdır. Federal olarak düzenlenmiş borç verenler, FEMA tarafından özel bir sel tehlike alanı (sel bölgesi) olarak tanımlanan bir alanda bulunan, verdikleri herhangi bir mülkte sel sigortasının alınmasını şart koşmalıdır. Daha önce NFIP'i genişleten Biggert-Waters Taşkın Sigorta Reformu Yasası 2017'de sona erdi.


O günden bu yana ABD Kongresi, programı yenileyen ve ayakta tutan kısa vadeli yasama tedbirlerini defalarca kabul etti. Tahsisatlar Yasası kapsamında NFIP'in şu anki yeniden yetkilendirilmesi, yalnızca altı ay boyunca yenilenmesine rağmen (şu anda 30 Eylül 2020'de sona erecek şekilde ayarlanmıştır), mülk sahibi olan milyonlarca kişinin güvence altına aldığı milyonlarca sigorta kapsamı için önemli bir istikrar ölçüsü sunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'ne isabet eden hava olaylarındaki aşırı bir artışla, taşkın sigortası hem mülk sahipleri hem de borç verenler tarafından giderek daha fazla talep edilmektedir.


Bir mülk sahibinin veya borç verenin, taşkın ve terörizmin yol açtığı hasar veya tahribattan kaynaklanan kayıplardan korumak amacıyla taşınmazla ilgili çıkarlarını korumak, yatırımlarının geri dönüşünü korumak için çok önemlidir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen sigorta teminatlarının, karşılayabilecekleri primlerle mülk sahipleri / borçlular için kullanılabilir kalmasını sağlamak için kredi piyasaları ve genel olarak ekonomide dahil olmak üzere emlak piyasalarının istikrarı için büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden geçtiğimiz günlerde ABD’de onaylanan Ödenek Yasası, bu istikrarı koruma konusunda önemli bir önlemdi.