Sigortacılıkta AI’nın potansiyeli büyütülüyor olabilir mi?  Görseli

Sigortacılıkta AI’nın potansiyeli büyütülüyor olabilir mi?

Sigorta yöneticilerinin yakın tarihli bir SMA anketine göre, AI teknolojileri sigortacılıkta büyük bir potansiyele sahip. Makine öğrenimi, doğal dil işleme, chatbot’lar, sanal asistanlar ve diğer sigorta ile ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip eden kimseye sürpriz olmamalı. AI teknolojilerinin uzun geçmişinden sonra, şimdi AI'nın altın çağının eşiğindeyiz. En azından kurumsal bazda ve son kullanıcı açısından en çok satın alınan hikaye bu. Ancak sigorta endüstrisi bağlamında, AI'nın potansiyeli aşırı büyütülüyor olabilir mi? Ya da, gerçekten AI insurtech sektöründe efektif çalışıyor mu?


Bu soruları cevaplamak için teknolojinin kendisi ve olası kullanım alanlarını daha detaylı incelemek gerekir. Sigorta sektörü için AI potansiyelini ifade etmenin ve bu potansiyeli gerçekleştirmenin kolay bir yolu yok çünkü bazı durumlarda bu çevresel ve sektörel faktörlere bağlı olabiliyor. Bu yüzden AI ailesini oluşturan birçok farklı teknolojiyi tanımak önemli. Sigortacılar, makine öğrenimi, robotik süreç otomasyonu (RPA), doğal dil işleme ve veri madenciliği teknolojilerindeki yüksek potansiyeli görüyorlar. Özellikle RPA uygulamaları, sektördeki roketler gibi havalanıyor. Her ölçekteki sigorta şirketi rutin görevleri otomatikleştirmek için teknolojiden yararlanmaktadır. Birçok proje, riski değerlendirmek ve sahtekarlığı (diğer şeylerin yanı sıra) belirlemek için makine öğrenimi kullanarak da çalışmalarına devam etmektedir. Dolayısıyla, değer zaten sağlanıyor ve sigortacılar belirli teknolojiler için yapay zeka ile ilgili projelerle ilerliyor.


Yapay zekaya olan ilgi ve faaliyeti yönlendiren çeşitli faktörler var. İlk olarak, sigorta bir süreç ve veri yoğun bir endüstridir. Hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış büyük miktarda veri yakalanır, yönlendirilir, organize edilir ve analiz edilir. Bu açıdan yapay zekanın verimliliği otomatikleştirme ve içgörü için analiz etme olanakları muazzamdır. İkincisi, sigorta insanlar için yoğun bir endüstridir. Çoğu hat için, uzmanların sigorta satması, riski değerlendirmesi, talepleri ele alması ve işlemleri yönetmesi gerekir. Çeşitli disiplinlerdeki deneyimli uzmanların çoğunun önümüzdeki 5-10 yıl içinde emekli olması bekleniyor. Bu, potansiyel olarak daha küçük ve daha az deneyimli iş gücünün sektörü ileriye taşımaya devam edebilmesi için düşük seviyeli görevleri otomatikleştirmek ve daha karmaşık görevler için insan uzmanlığını arttırmak için zorlayıcı bir ihtiyaç yaratır.


Evet, AI'nin endüstriyi nasıl dönüştüreceği konusunda pek çok hype var. AI teknolojilerinin gücü endüstri genelinde yavaşça dalgalandığından, potansiyel dönüşümün çoğunun hala birkaç yıl uzakta olabileceği de doğrudur. Ancak endüstri faktörlerinin yakınsaması, teknolojilerin hızlı ilerlemesi ve diğer endüstrilerin AI kullanımında kazandıkları deneyim, AI'nın zaman içinde sigorta üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle, AI kullanımının potansiyeli yakın vadede oldukça derecede yüksek gözüküyor.