İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU YOLLARI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.); şirketimiz tarafından hazırlanarak kişisel veri sahiplerinin bilgisi ve onayına sunulmuş olan Aydınlatma Formunda da bahsi geçtiği üzere, KVKK’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize, bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvurular; şirketimizden/uygulamamızdan temin edilecek formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusuyla,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

İlgili Başvuru Formu işbu metnin devamında yer almaktadır.

Son halinin şirketinizin çalışma şartlarına göre, tarafınızca verilmesi sağlıklı olacaktır.

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES BAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK BİLGİ
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) ÇİFTE HAVUZLAR Mah. ESKİ LONDRA ASFALTI Cad. KULUÇKA MRK. A1 BLOK Apt. No: 151 /1C / 1B20 ESENLER / İSTANBUL Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Noter vasıtasıyla tebligat ÇİFTE HAVUZLAR Mah. ESKİ LONDRA ASFALTI Cad. KULUÇKA MRK. A1 BLOK Apt. No: 151 /1C / 1B20 ESENLER / İSTANBUL Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta(KEP)/Güncel Mail Adresi Yoluyla info@insurtech.org E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız; KVKK’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.