Almanya, InsurTech firmaları için neden küresel bir merkez oluyor? Görseli

Almanya, InsurTech firmaları için neden küresel bir merkez oluyor?

Daha önce duymamış olan kişiler için sigorta teknolojisi veya InsurTech, eski sigorta endüstrisi modellerine kıyasla daha yüksek verimlilik sağlamak için kullanılan araçlar ve teknolojik yenilikler sistemidir.


2019'da Almanya, büyük ölçüde ülkedeki InsurTech girişimlerinin benzersiz işbirlikçi doğası nedeniyle, uluslararası yatırım şirketlerinin yıkıcı potansiyelini tanıyan aşırı ilgi ile birlikte, InsurTech firmaları için fiili merkez haline gelmeye başlamıştı. Birçok insurtech start-up’ı Almanya’yı tercih etmeye başladı artık.


Genel olarak, Oliver Wyman paylaşılan bir raporda, 2010-2017 arasında endüstrideki çok sayıda pivot ve çıkış nedeniyle bu seviyenin azalmaya başladığını tespit etmişti. Bu, endüstrinin bir start-up ​​patlamasından olgunlaşma aşamasına bizlere geçtiğini gösterebilir.

Son on yılda agresif bir büyüme döneminin ardından, InsurTech girişimleri hala sektördeki yerini bulmaya çalışıyor. Diğer yandan yavaş yavaş bu alanda önemli bir konsolidasyon görmeye başlıyoruz. Çoğu InsurTech firması şimdi sigorta endüstrisindeki ilgili sorunlar üzerinde çalışıyor ve InsurTech kavramının bilinirliği, farkındalığı artıyor.


Bu güçlü ama yine de yavaş büyüme nedeniyle, InsurTech firmaları tarafından getirilen herhangi bir yıkıcı değişiklik muhtemelen kademeli ve zamanla olacaktır. Çünkü sigortacılar satış ve teslimat modellerini yeniden icat etmek için InsurTechs'i giderek daha fazla kullanmaktalar ama yine de istenilen hızda gerçekleşmiyor bu benimseme ve dönüşüm. Benzer şekilde, InsurTech’ler, bankalar ve sigortacılar arasındaki ortaklıkların faydaları önümüzdeki yıllarda giderek daha belirgin hale gelebilir çünkü InsurTech'lerin bankasürans segmentini iyileştirme potansiyeli gün geçtikçe netleşecektir.


Son olarak, artan uluslararası sermaye InsurTechs'e ve 205 milyar dolarlık Alman sigorta pazarına akarken, sektörün önümüzdeki yıllarda ilk unicorn’unu görebilmesi mümkün. Almanya Federal Hükümeti ülkedeki yenilikçi InsurTech'lerin gelişimini ve ölçeklendirmesini desteklemeye devam ederse, bunun daha erken gerçekleşmesi muhtemeldir. Çünkü InsurTech’lerin kürel ölçekte sektör içindeki konumu ve bilinirliği arttıkça InsurTech girişimleri kendileri için en verimli ekosistemi ve ülkeyi aramaya başlıyor. Almanya bu noktada girişimciler için oldukça cezbedici fırsatlar sunuyor. 


Almanya'nın kendisini InsurTech inovasyonunun merkezinde bulmasının nedenlerinden biri, 16 Alman eyaletinin tamamında özel sigorta şirketleri ile birlikte çalışarak birkaç önemli standardı karşıladıklarından emin olan Federal Almanya Hükümeti diyebiliriz. Devletin bu noktada doğru adımları atması teknolojik gelişmeleri doğrudan etkiliyor.


Hükümetin, InsurTech alanının ve ilgili endüstrilerin dikkatli bir şekilde geliştirilmesine yardımcı olmasının ana yolu, Almanya'nın küresel lider olarak konumlandırılmasına yardımcı olmak amacıyla 2002 yılında kurulan Federal Finansal Denetim Otoritesi (BaFin) olarak bilinen düzenleyici otoritedir.