Bir Güven Oyunu Olarak Sigorta Görseli

Bir Güven Oyunu Olarak Sigorta

Peşin ödeme yaptığınız fakat anında fayda alamadığınız fazla ürün yoktur. Sigorta bu tip ürünlerden belki de en çekicisi. Çoğu poliçe dosyalanır ve sigortalılar bunu kullanmak zorunda olmadıklarını umarlar. Araç sigortası yaparız ama onu kullanmaya hiç ihtiyaç duymamayı umarız. Bu, diğer sektörlerin kıskanacağı bir özellik aslında. Genel bir sigortacının para kazanması için, primlerden aldıkları tutarın, taleplerde ödediği tutardan fazla olması gerekir. Bu nedenle, talep maliyeti kontrol edilecek anahtar şey haline gelir.


Uzun yıllar boyunca, brokerlar hem sigortalılar hem de sigortacılar tarafından kendileri için en iyi anlaşmayı bulmak ve müzakere etmek konusunda güvenilen taraflar oldu. Bu bağımsızlık haklı olarak brokerların zincirinin güvenilir bir parçası haline gelmesine neden oldu. Sektör kendini geliştirmeye çalışırken, brokerlar sigortalılar ne aradıklarını anlamalarına yardımcı olmak için sigorta şirketleri ile birlikte çalışmasında önemli bir rol oynayabilir ve bu sayede yeni poliçelerin şekillendirilmesi ve uygulanması üzerinde olumlu bir etki yaratarak sigortalılara yardımcı olabilir.


Güven kazanmak için ise, önce karşınızdakine birşeyler vermelisiniz, ancak bu bir sigortacı için nasıl mümkün olabilir? Çoğu insan hayal kırıklığına uğramaktan korktuğunu iddia eder. Sigortalınınl doğruyu söylediğine, istenilen bilgileri doğru bir şekilde gönderdiğine güvenilir. Bu noktada sigortaya güven bir tavuk ve yumurta senaryosu olabilir, ancak ilk önce sigortacılara kalmıştır. Gelişen teknolojik yenilemelerle sigorta dikeyinde çözümler sunan insurtech projeleri sahtekarlık önleme için kullanılabilir. Sigortada güven olgusu insurtech ile daha şeffaf bir şekilde sigortalıya sunulabilir.