Sigortacılıkta Blockchain Kullanımı için 3 Örnek Görseli

Sigortacılıkta Blockchain Kullanımı için 3 Örnek

En muhafazakar, merkezileşmiş ve duvarları olan endüstrilerden biridir sigorta. Blockchain teknolojisinin sahip olduğu bir çok avantaj aslında sigorta sektörü için biçilmiş kaftan olma özelliği taşıyor. Sigortacılıktaki sorunlar acaba blockchain ile çözülebilir mi?


Sigortacılıkta blockchain nedir?


İlk olarak, sigorta bağlamında blockchain'in ne olduğundan bahsetmek lazım. Blockchain teknolojisi, aracı ihtiyacını ortadan kaldıran dağıtılmış defter ilkesine dayanmaktadır. Paylaşılan hesap defterinin kopyaları, gerçek zamanlı olarak güncellenen, aynı veri kaynağına erişim sağlayan birden fazla kullanıcının bulunduğu bir şekilde depolanır. 


Pratik bir uygulama örneği vermek gerekirse: Blockchain yardımıyla tıbbi kayıtlar şifrelenir, hastaneler ve sigortacılar arasında (sınırlar ötesinde bile) paylaşılabilir, böylece çoğaltılmış ve hatalı kayıtlar, uzun talep işleme, talep reddi ve aşırı kontroller kesilebilir. Bu süreçlerde akıllı kotratlardan faydalanılabilir. 


Blockchain sigortaya nasıl uygulanır?


Accenture Technology Vision 2019 anketine göre, sigorta şirketlerinin %80'inden fazlası blockchain teknolojisini benimsediğini veya benimsemeyi planladığını iddia ediyor. Birçok blockchain sigorta projesi konsept aşamasında şuan. Ancak, benimsenmeyi hızlandırmak için, bazı şirketler B3i gibi firmalarla ittifaklar kurmayı tercih ediyor.


Sahtekarlık ve kötüye kullanımı önleme


Blockchain’in sigorta dikeyinde çözüm getirebileceği sorunlardan ilki sahtekarlık. Sahtekarlık, çoğu zaman halka açık veri ve özel veri kaynaklarının kullanımına dayanan düzenli yöntemlerle hileli etkinlikleri tespit etmenin imkansız olması nedeniyle sigorta endüstrisine korkunç miktarda paraya mal olmakta. 


Ne yazık ki, görünürdeki boşluklar sahtekarlar tarafından tehlikeye sebep oluyor. Örneğin, tek bir bakım vakası için birden fazla talep yapılabilir. Veriler blockchain tabanlı bir defterde saklandığında, şifreleme imzaları ve ayrıntılı izin ayarlarıyla korunur. Bu, tüm tarafların hassas bilgileri açıklamadan verileri paylaşabilir ve gerçekliğini doğrulayabileceği anlamına gelir.


Artırılmış şeffaflık ve güven


Sigorta şirketlerine genelde duvarlı bahçeler denir. Müşterilerin verilerinin nasıl yönetildiğini görme şansı çok az. Müşterilerin, özellikle uzun talep işleme süreleriyle veya talep reddi alırken, sigorta şirketlerine güvensizleştikleri şaşmazken, primlerin maliyeti sürekli artıyor.


Bununla birlikte, birden fazla sigorta şirketi aynı merkezi olmayan ve paylaşılan deftere veri katmayı seçtiğinde, üç büyük avantaja yol açabilir:


Sigorta şirketleri daha eksiksiz müşteri profilleri oluşturabilir ve yinelenen kayıtları ortadan kaldırabilir. Blockchain defteri kaydındaki veriler değişmez olduğundan, sigorta şirketleri orijinalliğinden şüphe etmeyecektir.

Müşteriler sigorta şirketlerinin sahip oldukları veriler ve bu verilerin nasıl işlendiği konusunda şeffaf bir görü kazanacak. Ayrıca, blockchain AI ile birleştirildiğinde, talep işleme otomatikleştirilebilir, ve akıllı kontratlar ile ödemeler hızlanır.

Blockchain, kişisel cihazlar aracılığıyla yapılan üçüncü taraf taleplerini veya ödemelerini otomatik olarak doğrulamaya yardımcı olur. Ayrıca, sigorta şirketi blockchain’e yansıyan tüm bu işlemleri görebilir.


Kolaylaştırılmış talep yönetimi


Sigorta poliçelerini satmak ve yönetmek oldukça yoğun emek isteyen bir süreçtir. Yüksek rekabet göz önüne alındığında ve dijitalleşemede geri kalıp daha geleneksel hareket eden firmalar blockchaine sıcak bakmayabilir. Oysa hasar yönetimini otomatikleştirerek daha düşük primler sunabilir. Blockhain’in ototmatizasyon, güvenlik ve şeffaflık açısından sunabilecekleri firmalar için cidde verimlilik sağlayabilir.


Bazı süreçler, mülk ve zayiat sigortası için popüler hale gelen akıllı sözleşmelerle otomatikleştirilebilir. Bağlı cihazlarla birlikte kullanıldığında, akıllı bir sözleşme, örneğin, hırsızlık önleme sensörleri önceden programlanmış belirli koşullar altında söndüğünde otomatik talep işlemeyi tetikleyebilir.